Vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is een belangrijke schakel om het melden van (vermoedens van) misbruik makkelijker te maken.

Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, betaalde medewerkers, minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van seksueel misbruik. De vertrouwenspersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) misbruik makkelijker te maken.

Ook voor degene die wordt beschuldigd van ongewenst gedrag of seksueel misbruik is een (tweede) vertrouwenspersoon belangrijk.

Wat een vertrouwenspersoon doet

De vertrouwenspersoon biedt bij een melding een luisterend oor en informatie over de stappen die gezet kunnen worden. Hij of zij ondersteunt de hulpvrager bij gesprekken met derden. Bijvoorbeeld bij bemiddeling, het indienen van een klacht of het doen van aangifte. De vertrouwenspersoon verwijst zo nodig door naar de hulpverlening. Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon de taak om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de meldprocedure bij (vermoedens van) seksueel misbruik. Ook kan hij of zij een (pro)actieve rol vervullen bij het veranderen van de organisatiecultuur zodat ongewenste omgangsvormen voorkómen worden. Voorbeelden hiervan zijn: zelf op mensen afstappen die ongewenst gedrag vertoonden of het onderwerp bij leidinggevenden aankaarten. Bij strafbare feiten heeft ook de vertrouwenspersoon de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden.

Interne of externe vertrouwenspersonen

Als stichting hebben we gekozen voor een externe vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon afkomstig vanuit de vrijwilligers centrale Venlo of de gemeente. Bij seksueel misbruikzaken kan een externe vertrouwenspersoon ook juist heel nuttig zijn. Hij/zij staat verder van de organisatie af, kent vermoedelijke dader noch slachtoffer en kan zich daardoor onpartijdig opstellen.

Contact gegevens vertrouwenspersonen

Helaas is momenteel nog geen vertrouwenspersoon binnen de gemeente Venlo aangesteld.

Wanneer de vacature is vervuld zullen wij de contactgegevens op deze website vermelden.